Main menu

Announcement of annual shareholders meeting (Swedish only)

Aktieägarna i Seabased AB (publ), org. nr. 556617-6557, kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 november 2017, klockan 13.00, hos bolaget på Verkstadsgatan 4 i Lysekil.

För mer information, klicka här